KERIS PUSAKA SAKTI

Indonesia adalah negara yang memiliki aneka ragam budaya,suku,ras dan keyakinan.Karena hal inilah, yang menjadi sebab utama bangsa ini memiliki sejuta peninggalan aneka carita, cerita, dongeng, pusaka dan situs purbakala,Tak terhitung jumlah kekayaan kultur yang di miliki bangsa ini, termasuk salah satu nya warisan leluhur budaya yang berupa Tosan Aji atau”Keris Pusaka“.
Dari masa ke masa,tidak bosan dan habis-habisnya bahan yang menjadi topik kalau berbicara dan membahas dengan hal yang berbau dengan keris,namun apa sih keris itu? apakah keris selalu diidentikkan dengan mistik? mari kita bahas sejenak,keris atau tosan aji adalah sebuah senjata tajam yang di gunakan pada jaman dahulu sebagai senjata perang, nilai lambang tahta dll, tidak heran jika sampai detik ini nilai-nilai warisan itu masih melekat kuat dalam pandangan kita, khusus nya bagi pecinta seni budaya jawa.
Sedangkan keris itu sendiri memiliki arti dan pamor di ciptakan,sesuai dengan makna filosofi sesuai keadaan pada masa itu, konon memang menurut cerita dan hasil olah bathin ghaib oleh sahabat, khusus para empu sakti dulu hanya membuat keris yang benar-benar keris itu sangat di butuhkan penciptaan nya sebagai simbolik peredam dan tola bala, dengan melakukan tapa brata, tidak makan, tidak minum, dll seraya hanya memohon kepada Gusti Alloh untuk di berikan petunjuk keris seperti apa yang cocok dibuat untuk menghadapi dan sebagai peredam makna simbolik terhadap suatu kejadian, misal : bila mana pada saat itu sebuah kerajaan sedang di timpa bala musibah paceklik (gagal panen), maka dimintalah oleh sang raja ke pada empu yang di percayakan untuk membuat keris sebgai simbolik larung bala atau peredam durjana bumi, terakhir mungkin tercipta seperti Pamor Wos Wutah, Udan Mas, dll.

Keris Yang Melegenda Keampuhannya :

Keris Mpu Gandring
Keris empu Gandring adalah Benda Pusaka yang sangat terkenal dalam riwayat berdirinya kerajaan singasari di Malang, Keris ganas yang sudah terkenal memakan korban para pendiri kerajaan, pembuat, bahkan pemakainya yaitu Ken Arok. Singkat Cerita, Keris yang Melegenda ini di buat oleh empu yang sangat sakti bernama Empu Gnadring, yang kemudian dimintakan membuat sebuh keris sangat sakti oleh ken Arok.
Setelah selesai menjadi keris dengan bentuk dan wujud yang sempurna bahkan memiliki kemampuan supranatural yang konon dikatakan melebihi keris-keris pusaka masa itu. Mpu Gandring menyelesaikan pekerjaannya membuat sarung keris tersebut. Namun belum lagi sarung tersebut selesai dibuat, Ken Arok datang mengambil keris tersebut yang menurutnya sudah satu hari dan harus diambil. Kemudian Ken Arok menguji Keris tersebut dan terakhir Keris tersebut ditusukkannya pada Mpu Gandring yang konon menurutnya tidak menepati janji (karena sarung keris itu belum selesai dibuat) selebihnya bahkan dikatakan untuk menguji kemampuan keris tersebut melawan kekuatan supranatural si pembuat keris (yang justru disimpan dalam keris itu untuk menambah kemampuannya). Dalam keadaan sekarat, Mpu Gandring mengeluarkan sumpah kutukan bahwa Keris tersebut akan meminta korban nyawa tujuh turunan dari Ken Arok. Sampai sekarang keris mpu gandring ini belum ditemukan lagi oleh siapapun..!!!

Keris Naga Sasra Sabuk Inten
Keris Pusaka Nagasasra dan Sabuk Inten adalah dua benda pusaka berbeda peninggalan Raja Majapahit. Nagasasra adalah nama salah satu dapur keris luk tiga belas dan ada pula yang luk-nya berjumlah sembilan dan sebelas, sehingga penyebutan nama dapur ini harus disertai dengan menyatakan jumlah luk-nya agar tidak salah.
Pada keris dapur Nagasasra yang bagus, sebagian banyak bilahnya diberi kinatah emas, dan pembuatan kinatah emas semacam ini telah dirancang oleh sang empu sejak awal pembuatan. Pada tahap penyelesaian akhir, sang empu sudah membuat bentuk kinatah sesuai rancangan. Bagian-bagian yang kelak akan dipasang emas diberi alur khusus Berupa pamor, untuk “tempat pemasangan kedudukan emas” dan setelah penyelesaian wilah selesai, maka dilanjutkan dengan penempelan emas oleh pandai emas dari dalam kerajaan.
Salah satu pembuat keris dengan dapur Nagasasra terbaik, adalah karya empu Ki Nom, merupakan seorang empu yang terkenal, dan hidup pada akhir zaman kerajaan Majapahit…!!!

Keris Pusaka Kala Munyeng (Milik Sunan Giri)
Dalam Riwayat Prabu Brawijaya murka. Pengaruh Sunan Giri salah satu dari sembilan Wali Songo, dianggap sudah mengancam eksistensi Kerajaan Majapahit. Patih Gajahmada dan pasukannya lalu dikirim ke Giri untuk memberikan serangan, Penduduk Giri pun panik dan menghambur ke Kedaton Giri. Sunan Giri yang saat itu sedang menulis begitu terkejut dan pena (kalam) yang tengah digunakannya ia lontarkan ke arah pasukan Majapahit. Atas kehendak Sang Pencipta pena yang terlontar itu menjelma menjadi keris ampuh dan keris inilah yang memporakporandakan pasukan Majapahit.
Sunan Giri yang nama kecilnya adalah Raden Paku alias Muhammad Ainul Yakin tidak hanya dikenal sebagai penyebar agama Islam yang gigih. Tetapi juga pembaharu pada masanya. Pesantrennya, yang dibangun di perbukitan desa Sidomukti di selalan Gresik, tak hanya dipergunakan sebagai tempat pendidikan agama dalam arti sempit, tetapi juga menjadi pusat pengembangan masyarakat. Gin Kedaton, pesantrennya di Gresik, bahkan tumbuh menjadi pusat politik yang penting di Jawa kala itu. Ketika Raden Patah (Demak Bintaro) melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit, Sunan Giri malah bertindak sebagai penasihat dan panglima militer Kesultanan Demak. Hal tersebut tercatat dalam Babad Demak. Pada perkembangan, nya kemudian, Demak tak lepas dan pengaruh Sunan Giri. Dan Sunan Giri diakui sebagai mufti, pemimpin tertinggi keagamaan setanah Jawa.
Meluasnya pengaruh Sunan Giri di Gresik membuat Prabu Brawijaya, raja Majapahit kala itu murka. la memerintahkan patihnya, Gadjah Mada, ke Gin Penduduk Giri ketakutan dan berlari ke kedaton Sunan, Babad Tanah jawa menuturkan, ketika itu Sunan Giri sedang menulis. Karena terkejut mendengar musuh berdatangan merusak Giri, pena (kalam) yang dipegangnya Beliau lontarkan. Sunan Giri kemudian berdoa pada Sang Pencipta. Ternyata kalam yang terlempar itu berubah meniadi keris berputar-putar, Keris dari kalam itu mengamuk dan banyak tentara Majapahit yang menyerbu Giri tewas, Sisanya kabur,berlarian kembali ke Majapahit. Dan keris dari kalam itupun dikisahkan kembali sendiri ke kedaton Giri, Tergeletak di hadapan Sunan dengan berlumuran darah.Sunan lalu berdoa pada Yang Maha Kuasa, dan mengatakan pada rakyat Giri bahwa kerisnya yang ampuh itu dinamai Kalam Munyeng.
Apakah keris Kalam Munyeng (pena yang berputar-putar) itu modelnya seperti keris yang pada masa kini populer dengan nama Kala Munyeng (raksasa yang berputar-putar), wallahu alam!!! Namun keris Kala munyeng juga termasuk keris yang amat tersohor Namanya di nusantara ini.

Keris Pusaka Kyai Condong Campur
Condong Campur adalah salah satu keris pusaka milik Kerajaan Majapahit yang banyak disebut dalam legenda dan folklor. Keris ini dikenal dengan nama Kanjeng Kyai Condong Campur. Keris ini merupakan salah satu dapur keris lurus. Panjang bilahnya sedang dengan kembang kacang, satu lambe gajah, satu sogokan di depan dan ukuran panjangnya sampai ujung bilah, sogokan belakang tidak ada. Selain itu, keris ini juga menggunakan gusen dan lis-lis-an. Condong Campur merupakan suatu perlambang keinginan untuk menyatukan perbedaan. Condong berarti miring yang mengarah ke suatu titik, yang berarti keberpihakan atau keinginan. Sedangkan campur berarti menjadi satu atau perpaduan. Dengan demikian, Condong Campur adalah keinginan untuk menyatukan suatu keadaan tertentu. Konon keris pusaka ini dibuat beramai-ramai oleh seratus orang mpu. Bahan kerisnya diambil dari berbagai tempat. Dan akhirnya keris ini menjadi keris pusaka yang sangat ampuh tetapi memiliki watak yang jahat.
Dalam dunia keris muncul mitos dan legenda yang mengatakan adanya pertengkaran antara beberapa keris. Keris Sabuk Inten yang merasa terancam dengan adanya keris Condong Campur akhirnya memerangi Condong Campur. Dalam pertikaian tersebut, Sabuk Inten kalah. Sedangkan keris Sengkelat yang juga merasa sangat tertekan oleh kondisi ini akhirnya memerangi Condong Campur hingga akhirnya Condong Campur kalah dan melesat ke angkasa menjadi Lintang Kemukus (komet atau bintang berekor), dan mengancam akan kembali ke bumi setiap 500 tahun untuk membuat huru hara, yang dalam bahasa Jawa disebut ontran-ontran.

Keris Pusaka Setan Kober
Keris setan kober ini dalam sejarah dibuat oleh mpu supo mandagri, beliau adalah keturunan seorang empu dari tuban. Dalam riwayat, Mpu supo memeluk islam dan berguru kepada sunan Ampel, sambil tetap membuat keris, Supo Mandagri adalah mpu sakti yang menjadikan karya nya begitu sangat terkenal antara lain Keris Kyai Sengkelat,dan Keris Kyai Nogo sosro dan setan kober ini sendiri, keris ini dulu bernama “Bronggot Setan Kober” di buat pada awal kerajaan islam demak Bintaro,kemudian keris ini di serahkan kepada Syekh Jafar Soddiq atau Sunan Kudus dalam perjalananya kemudian di berikan lagi kepada Arya penangsang.
Keris pusaka setan kober ini sangat ampuh sekali, tapi membawa hawa perbawa panas, sehingga sering membuat si pemakainya mudah marah, begitu juga dengan arya penangsang yang mudah emosi akibat pembawaan keris ini. keris inilah yang di gunakan arya penangsang untuk bertanding melawan sutawijaya yang memiliki tombak kyai pleret. Sampai detik ini, keris ini juga tidak di ketahui asli keberadaan nya, sama halnya dengan pusaka lain seperti mpu gandring, demikian juga pamor dan dapur asli ciri setan kober tidak diketahui asli dan model nya, alasan ini mungkin menjadi kuat karena keris ini memakan banyak sekali korban petinggi penting, jadi para empu mungkin tidak membuat mirip asli nya karena di yakini membawa sial atau bala sebab telah di anggap haus darah.

Keris Kyai Sengkelat (Brawijaya Ke V)
Keris Sengkelat adalah keris pusaka luk tiga belas yang diciptakan pada jaman Majapahit (1466 – 1478), yaitu pada masa pemerintahan Prabu Kertabhumi (Brawijaya V) karya Mpu Supa Mandagri. Mpu Supa adalah salah satu santri Sunan Ampel. Konon bahan untuk membuat keris Sengkelat adalah cis, sebuah besi runcing untuk menggiring onta. Konon, besi itu didapat Sunan Ampel ketika sedang bermunajat. Ketika ditanya besi itu berasal darimana, dijawab lah bahwa besi itu milik Muhammad Saw. Maka diberikan lah besi itu kepada Mpu Supa untuk dibuat menjadi sebilah pedang. Namun sang mpu merasa sayang jika besi tosan aji ini dijadikan pedang, maka dibuatlah menjadi sebilah keris luk tiga belas dan diberi nama keris Sengkelat. Setelah selesai, diserahkannya kepada Sunan Ampel. Sang Sunan menjadi kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Maka oleh Sunan Ampel disarankan agar keris Sengkelat diserahkan kepada Prabu Brawijaya V.
Ketika Prabu Brawijaya V menerima keris tersebut, sang Prabu menjadi sangat kagum akan kehebatan keris Kyai Sengkelat. Dan akhirnya keris tersebut menjadi salah satu piyandel (maskot) kerajaan dan diberi gelar Kangjeng Kyai Ageng Puworo, mempunyai tempat khusus dalam gudang pusaka keraton.
Pusaka baru itu menjadi sangat terkenal sehingga menarik perhatian Adipati Blambangan. Adipati ini memerintahkan orang kepercayaannya untuk mencuri pusaka tersebut demi kejayaan Blambangan, dan berhasil. Mpu Supa yang telah mengabdi pada kerajaan Majapahit diberi tugas untuk mencari dan membawa kembali pusaka tersebut ke Majapahit. karena taktik yang jitu dari mpu supa akhirnya keris itu ia dapatkan kembali dan tanpa menyebabkan peperangan, Malah Ki Nambang akhirnya dianugerahi seorang putri kadipaten yang bernama Dewi Lara Upas, adik dari Adipati Blambangan itu sendiri. Sang Mpu yang berhasil melaksanakan tugas selalu mencari cara agar dapat kembali ke Majapahit. Ketika kesempatan itu tiba maka beliau pun segera kembali ke Majapahit dan meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Sebelum pergi, beliau meninggalkan pesan kepada sang istri bahwa kelak jika anak mereka lahir laki-laki agar diberi nama Joko Suro, serta meninggalkan besi bahan untuk  membuat keris, ANDA INGIN PUSAKA ASLI KLIK

KERIS MELAYU

Sejarah Sngkat Keris Melayu
Jika dilihat daripada kehebatan pahlawan Melayu, tidak sah jika kita tidak memperkatakan mengenai kehebatan senjata terutama keris yang mereka gunakan.
Keris Taming Sari milik Hang Tuah misalnya dikatakan mempunyai pelbagai kesaktian seperti melindungi tubuh penggunanya daripada dicederakan oleh mana-mana senjata.

Sememangnya keris ialah senjata kebanggaan penduduk Nusantara yang hanya terdapat di Malaysia, Indonesia, Brunei, selatan Thailand dan selatan Filipina. Namun, disebabkan keadaan Kepulauan Nusantara yang terpisah antara satu sama lain menyebabkan senjata-senjata tradisional telah mengalami perkembangan yang berbeza-beza.

Orang Melayu telah menempa dan menggunakan keris serta senjata-senjata lain semenjak lima ratus tahun dahulu. Antara alat-alat senjata lain ialah parang, pisau, badik, karambit, lembing dan sebagainya. Sehingga awal abad kedua puluh, kebanyakan senjata Melayu telah ditempa untuk kegunaan pertarungan, pertahanan diri daripada serangan. Dengan perkembangan kebudayaan dan sistem sosial, fungsi senjata telah mengalami perkembangan dan perubahan.

Walaupun mengalami banyak perubahan senjata ini masih mengekalkan ciri-ciri senjata pertarungan dahulu kala dengan meniitikberatkan keaslian dan buatan yang halus. Tetapi kini, fungsinya telah bertukar menjadi barang keramat yang mempunyai kuasa yang harus dihormati, barang yang dipuja, lambang ikatan keluarga, tanda jasa, tanda pangkat dan kuasa, barang mewah dan akhirnya dianggap sebagai karya seni. Senjata-senjata ini telah melalui masa perkembangan yang cukup lama sebelum mempunyai bentuk dan fungsi seperti sekarang. Oleh itu, terdapat pelbagai jenis senjata sesuai dengan seni serantau.

Keris
Keris merupakan senjata pendek yang digunakan oleh orang Melayu sejak zaman keagungan pemerintahan Kesultanan Melayu, lebih daripada 800 tahun yang lampau terutamanya pendekar, pahlawan serta kalangan pembesar istana. Satu alat kebesaran bagi raja-raja atau lambang kekuasaan atau kedaulatan. Keris mempunyai dua belah mata, melebar di pangkal dan tirus dihujungnya serta tajam. Terdapat mata keris yang lurus dan berlok-lok dengan keindahan pamor serta hulu yang menarik dan juga sarungnya. Keris mempunyai berbagai-bagai bentuk dan ukuran. Kebanyakan keris terdiri dari jenis yang berlok, sama ada tiga, lima, tujuh atau sembilan dan lurus.

Tiga aspek penting mata keris adalah rupa awan larat dan corak pamor, bentuknya dan corak berombak yang wujud dari campuran logam dan nikel. Persejarahan senjata di Malaysia amat rapat dengan unsur-unsur seni mempertahankan diri seperti silat. Keterampilan reka cipta Pandai Besi (pembuat keris) maka kepelbagaian alat persenjataan telah terhasil, antara yang amat digemari sehingga kini seperti keris, parang, kelewang, beladau, tombak dan banyak lagi.

Badik
Bentuk badik, hampir sama dengan bentuk tumbuk lada tetapi lebih besar dan kurang pula daripada segi ukiran. Matanya lebih tegak, hulunya membongkok ke bawah.

Badik mempunyai mata yang lurus dan berkeluk seperti keris. Panjang matanya di antara 18 dan 20 sentimeter (sm) dan lebar 2 sm. Hulu dan sarungnya diperbuat daripada kayu, tanduk dan gading serta dihias dengan motif awan larat. Badik mempunyai mata yang tebal di bahagian belakangnya dan meruncing dihujungnya.

Lembing
Lembing pada dasarnya adalah senjata lontar. Batangnya diperbuat daripada kayu lurus berukuran sedepa, mata lembing dimasukkan ke dalam batang dan diperkuat dengan ikatan rotan atau simpai logam. Mata lembing lazimnya dibentuk seperti pisau dan jarang berduri. Lembing Melayu lebih pendek, ringan dan tajam mata dihujungnya. Terdapat berbagai jenis lembing kebanyakannya bermata tajam diperbuat daripada kayu atau buluh.

Unsur ghaib
Peranan senjata amatlah penting dalam naluri hidup manusia, selain digunakan sebagai alat berperang, mempertahankan diri, hiasan dan ia juga dikaitkan dengan unsur-unsur alam ghaib. Sesetengah masyarakat mempercayai sesuatu senjata itu mempunyai kuasa dalaman yang dapat membantu mempertingkatkan ilmu kebatinan kepada si pemiliknya. Kelok-kelok yang dibentuk pada senjata melambangkan nilai-nilai estetika yang tersendiri dalam menggambarkan daya imaginasi kemelayuan sejak zaman-berzaman dengan teliti dan kreatif.

Pada kebanyakan senjata seperti keris, lawi ayam, tumbuk lada, kelewang serta beberapa rumpunan yang serupa dengannya akan dihiasi dengan hulu yang diukir indah serta diberikan nama-nama tertentu seperti Jawa Demam, Kepala Nuri, Anak Ayam Teleng dan lain-lain. Tidak ketinggalan juga dengan sarung atau rangka yang kebiasaannya diperbuat daripada kayu yang baik seperti teras nangka, tempinis, kayu kemuning, raja kayu dan sebagainya. Kesimpulannya, senjata tradisional Melayu sememangnya mempunyai keunikan tersendiri.

TUAH KERIS PUSAKA

Keris Memancarkan Tuah Alami
Keris mengandung tuah alami yang berasal dari bahan besi tua dan pamor yang tergurat pada bilah keris. Pancaran energi Keris sangat kuat dan aman untuk siapa saja. Keris berfungsi layaknya sebuah mesin cerdas yang bekerja siang dan malam tanpa merasa lelah selamanya. Tuahnya murni berasal dari kekuatan alami yang terbentuk atas kehendak Sang Pencipta.

Cara Perawatan Keris
Cara perawatan Keris cukup membersihkan dengan kuas yang lembut apabila ada kotoran. Sebulan sekali, ada baiknya (meskipun tidak harus) Keris diolesi dengan parfum non-alkohol (jenis aromanya sesuai selera Anda) yang bisa Anda beli di toko parfum di dekat Anda atau banyak juga yang Jual Minyak Pusaka Online.

Cara Penggunaan Keris
Ketika Anda menerima Keris, Anda perlu melakukan penyelarasan sebagai tanda bahwa Anda adalah pemiliknya. Cara penggunaan Keris adalah dengan disimpan di rumah atau sebagai hiasan dinding. Keris bukanlah senjata tajam yang digunakan untuk melukai. Keris berfungsi sebagai spirit bagi kehidupan Anda. Tuah dari Keris mendukung kesuksesan Anda secara metafisik. Prosesnya secara otomatis. Artinya, Anda tidak perlu melakukan usaha apapun untuk mendapatkan manfaat dari Keris Pusaka.
PAKET TUAH KERIS DIANTARANYA
PAKET TUAH KERIS I.
 1. Meningkatkan frekuensi kemenangan dalam permainan atau pertandingan. Mungkin Anda tidak selalu menang, tapi lebih sering menang dari sebelumnya. Dan hasil akhirnya Anda lebih untung tentunya.
 2. Membersihkan aura negatif dalam diri Anda sehingga Anda terhindar dari musibah yang dulunya sering menimpa Anda.
 3. Memudahkan Anda dalam menjual apapun yang ingin Anda jual dengan harga yang pantas.
 4. Keberuntungan dalam meniti karir dalam bidang apapun.
 5. Keberuntungan dalam proses mendapat pekerjaan yang layak.
 6. Keberuntungan dalam urusan jabatan dalam lingkup perusahaan atau instansi pemerintah.
 7. Memperkuat pancaran Aura Keberuntungan Anda, sehingga hidup Anda penuh keberuntungan.
 8. Mendatangkan keberuntungan (hoki) dalam segala kegiatan Anda.
 9. Memperlancar segala urusan Anda.
 10. Memudahkan Anda dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan.
 11. Mendatangkan keberuntungan dalam pekerjaan dan bisnis.
 12. Keberuntungan dalam usaha perdagangan.
 13. Keberuntungan dalam urusan bisnis.
 14. Anda lebih mudah mendapatkan orang-orang yang bisa mendukung kesuksesan Anda.
 15. Membersihkan semua energi negatif dalam diri Anda yang menyebabkan Anda susah menjadi kaya.
 16. Membuka Aura Kekayaan sehingga jalan menuju kekayaan terbuka lebar.
 17. Anda lebih mudah dan lebih cepat untuk menjadi kaya.
 18. Mendatangkan banyak kesempatan besar bagi Anda untuk menjadi kaya atau lebih kaya.
 19. Dengan usaha yang minimal, Anda bisa mendapatkan hasil yang maksimal.
 20. Menghilangkan kesialan dalam pekerjaan, bisnis, perdagangan dan kesialan dalam mendapatkan uang.
 21. Diri Anda memancarkan Aura Kekayaan, sehingga apapun yang Anda kerjakan, selama itu baik akan banyak mendapatkan keberkahan dan kesuksesan.
 22. Orang lain lebih percaya kepada Anda dalam urusan bisnis dan pekerjaan.
 23. Menarik kekayaan yang berlimpah dari berbagai sumber kekayaan.
 24. Menyeimbangkan potensi tubuh, pikiran dan jiwa untuk pencapaian kekayaan yang maksimal.
 25. Mempercepat proses dalam pencapaian kekayaan.
 26. Membantu Anda dalam memperoleh jabatan yang Anda inginkan dalam perusahaan.
 27. Membantu Anda dalam memenangkan suatu pemilihan / persaingan politik.
 28. Secara magis akan mempengaruhi orang-orang disekitar Anda untuk lebih menghargai.
 29. Secara keseluruhan Anda akan lebih beruntung dan lebih sukses dalam kegiatan sehari-hari.

PAKET TUAH KERIS II.
 1. Dengan usaha yang minimal, Anda bisa mendapatkan hasil yang maksimal.
 2. Menghilangkan kesialan dalam pekerjaan, bisnis, perdagangan dan kesialan dalam mendapatkan uang.
 3. Diri Anda memancarkan Aura Kekayaan, sehingga apapun yang Anda kerjakan, selama itu baik akan banyak mendapatkan keberkahan dan kesuksesan.
 4. Orang lain lebih percaya kepada Anda dalam urusan bisnis dan pekerjaan.
 5. Menarik kekayaan yang berlimpah dari berbagai sumber kekayaan.
 6. Menyeimbangkan potensi tubuh, pikiran dan jiwa untuk pencapaian kekayaan yang maksimal.
 7. Mempercepat proses dalam pencapaian kekayaan.
 8. Mengaktifkan magnet uang yang sangat kuat dalam diri Anda sehingga seolah-olah uang datang berbondong-bondong menghampiri Anda karena Anda tidak perlu lagi susah payah dalam mencari uang.
 9. Membantu mewujudkan keinginan menjadi kenyataan
 10. Membuka jalan menuju kekayaan dan kejayaan dalam hidup Anda.
 11. Anda menjadi lebih pandai melihat peluang usaha yang akan menjadi jalan kekayaan Anda.
 12. Membersihkan semua energi negatif dalam diri Anda yang menyebabkan Anda susah menjadi kaya.
 13. Membuka Aura Kekayaan sehingga jalan menuju kekayaan terbuka lebar.
 14. Anda lebih mudah dan lebih cepat untuk menjadi kaya.
 15. Mendatangkan banyak kesempatan besar bagi Anda untuk menjadi kaya atau lebih kaya.
 16. Memperkuat pancaran Aura Keberuntungan Anda, sehingga hidup Anda penuh keberuntungan.
 17. Mendatangkan keberuntungan (hoki) dalam segala kegiatan Anda.
 18. Memperlancar segala urusan Anda.
 19. Memudahkan Anda dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan.
 20. Mendatangkan keberuntungan dalam pekerjaan dan bisnis.
 21. Keberuntungan dalam usaha perdagangan.
 22. Keberuntungan dalam urusan bisnis.
 23. Anda lebih mudah mendapatkan orang-orang yang bisa mendukung kesuksesan Anda.
 24. Meningkatkan frekuensi kemenangan dalam permainan atau pertandingan. Mungkin Anda tidak selalu menang, tapi lebih sering menang dari sebelumnya. Dan hasil akhirnya Anda lebih untung tentunya.
 25. Membersihkan aura negatif dalam diri Anda sehingga Anda terhindar dari musibah yang dulunya sering menimpa Anda.
 26. Memudahkan Anda dalam menjual apapun yang ingin Anda jual dengan harga yang pantas.
 27. Keberuntungan dalam urusan jabatan dalam lingkup perusahaan atau instansi pemerintah.
 28. Secara keseluruhan Anda akan lebih beruntung dan lebih sukses dalam kegiatan sehari-hari.

PAKET TUAH KERIS III.
 1. Membantu Anda dalam memenangkan suatu pemilihan / persaingan politik.
 2. Membuat orang lain selalu ingat akan jasa dan kebaikan Anda.
 3. Menjadikan Anda terbebas dari fitnah yang sengaja dibuat musuh.
 4. Secara magis akan mempengaruhi orang-orang disekitar Anda untuk lebih menghargai.
 5. Membantu Anda dalam memperoleh jabatan yang Anda inginkan dalam perusahaan.
 6. Memunculkan aura kewibawaan sehingga Anda disegani dan dihormati banyak orang.
 7. Memancarkan aura kepemimpinan sehingga Anda lebih mampu memimpin dalam lingkup kerja, keluarga maupun lingkup sosial.
 8. Meningkatkan kemampuan dalam berbicara di depan umum
 9. Meningkatkan kemampuan Anda dalam berkomunikasi dan berekspresi
 10. Ucapan Anda mampu meredamkan amarah orang.
 11. Memunculkan aura karisma sehingga Anda disukai banyak orang.
 12. Perintah yang Anda sampaikan akan lebih didengar dan dituruti oleh orang lain.
 13. Anda mudah mempengaruhi orang lain untuk melakukan kebaikan.
 14. Lebih mudah masuk ke dalam kondisi meditasi.
 15. Membantu manusia dalam mendapatkan pencerahan hidup
 16. Mendorong perkembangan spiritual
 17. Membantu tercapainya tujuan meditasi, yoga, dzikir dan latihan spiritual lainnya.
 18. Membantu kita dalam melakukan perenungan untuk mencapai kebenaran hakiki.
 19. Memurnikan dan menyucikan pikiran anda
 20. Menjernihkan dan menenangkan pikiran yang kacau.
 21. Perasaan lebih dekat dan lebih yakin dengan kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa.
 22. Anda lebih mudah mengakses energi alami semesta untuk berbagai keperluan Anda.
 23. Meningkatkan kemampuan Anda untuk khusyu (fokus) dalam aktivitas spiritual.
 24. Melindungi diri Anda dari gangguan jin jahat yang dapat memicu turunnya pamor wibawa Anda.
 25. Melindungi seseorang yang berniat menjatuhkan harga diri dan kewibawaan Anda.
 26. Membantu Anda untuk meningkatkan konsentrasi dan ketenangan. Sehingga apa yang Anda sampaikan mudah dipahami oleh orang lain.
 27. Memberikan efek magis yang besar pada tatapan mata Anda.
 28. Selalu meningkatkan energi positif yang Anda miliki ketika berhadapan dengan seseorang sehingga Anda senantiasa dihormati.
 29. Membantu Anda untuk tetap berwibawa dalam segala situasi dan kondisi.
 30. Membantu anda untuk mengendalikan suatu kelompok maupun personal.

PAKET TUAH KERIS IV.
 1. Memunculkan sikap mudah bergaul dengan orang/lingkungan baru.
 2. Meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri dalam segala bidang.
 3. Membentuk rasa nyaman dan tenang ketika berbicara di depan banyak orang.
 4. Orang di sekitar Anda akan lebih menghargai Anda karena kualitas pribadi Anda.
 5. Menghilangkan rasa takut untuk memulai suatu perubahan.
 6. Memperbesar semangat dalam meraih kejayaan hidup.
 7. Memunculkan rasa optimis terhadap masa depan
 8. Membantu Anda dalam memperoleh jabatan yang Anda inginkan dalam perusahaan.
 9. Membantu Anda dalam memenangkan suatu pemilihan / persaingan politik.
 10. Memunculkan aura kewibawaan sehingga Anda disegani dan dihormati banyak orang.
 11. Memancarkan aura kepemimpinan sehingga Anda lebih mampu memimpin dalam lingkup kerja, keluarga maupun lingkup sosial.
 12. Meningkatkan kemampuan dalam berbicara di depan umum
 13. Meningkatkan kemampuan Anda dalam berkomunikasi dan berekspresi
 14. Ucapan Anda mampu meredamkan amarah orang.
 15. Memunculkan aura karisma sehingga Anda disukai banyak orang.
 16. Perintah yang Anda sampaikan akan lebih didengar dan dituruti oleh orang lain.
 17. Anda mudah mempengaruhi orang lain untuk melakukan kebaikan.
 18. Membuat orang lebih mudah percaya kepada Anda. Menarik kekayaan yang berlimpah dari berbagai sumber kekayaan.
 19. Menyeimbangkan potensi tubuh, pikiran dan jiwa untuk pencapaian kekayaan yang maksimal.
 20. Mempercepat proses dalam pencapaian kekayaan.
 21. Mengaktifkan magnet uang yang sangat kuat dalam diri Anda sehingga seolah-olah uang datang berbondong-bondong menghampiri Anda karena Anda tidak perlu lagi susah payah dalam mencari uang.
 22. Mendatangkan banyak kesempatan besar bagi Anda untuk menjadi kaya atau lebih kaya.
 23. Dengan usaha yang minimal, Anda bisa mendapatkan hasil yang maksimal.
 24. Menghilangkan kesialan dalam pekerjaan, bisnis, perdagangan dan kesialan dalam mendapatkan uang.
 25. Diri Anda memancarkan Aura Kekayaan, sehingga apapun yang Anda kerjakan, selama itu baik akan banyak mendapatkan keberkahan dan kesuksesan.

PAKET TUAH KERIS V.
 1. Meningkatkan kekuatan otot dan tulang.
 2. Menguatkan tubuh Anda sehingga tidak mudah lelah.
 3. Membuat tubuh lebih fleksibel sehingga Anda bisa bergerak lebih lincah.
 4. Meningkatkan kecepatan dan akurasi gerakan kaki.
 5. Meningkatkan ketrampilan dan akurasi gerakan tangan.
 6. Anda lebih mampu menahan rasa sakit.
 7. Melunakkan hati orang yang berwatak keras
 8. Meluluhkan hati orang yang dendam dan tidak mau memaafkan Anda.
 9. Membuka aura wajah sehingga wajah Anda tampak lebih berseri.
 10. Anda akan tampak lebih tampan atau lebih cantik dari sebelumnya.
 11. Pancaran pesona Anda akan membuat Anda lebih terkenal dalam bidang yang Anda tekuni. Manfaat ini cocok untuk artis, seniman, pembicara, penceramah, konsultan, pejabat, tokoh politik dan sebagainya.
 12. Meningkatkan kepercayaan diri dengan penampilan fisik Anda.
 13. Atasan dan rekan kerja Anda akan lebih menyayangi Anda.
 14. Membuat Anda tampak awet muda, menunda penuaan sampai batas yang wajar.
 15. Kulit tampil lebih segar, lebih halus, tampak awet muda dan cerah.
 16. Meningkatkan potensi otak Anda agar berfungsi maksimal.
 17. Meningkatkan kreativitas atau kecerdasan untuk menciptakan sesuatu yang baru.
 18. Lebih mudah dalam memahami dan mempelajari kemampuan baru.
 19. Mengatasi sifat mudah lupa
 20. Mencegah kepikunan
 21. Mempermudah Anda dalam menghafal
 22. Memunculkan semangat dan motivasi yang tinggi dalam kehidupan.
 23. Membentuk pola pikiran positif yang bisa menarik hal-hal positif dalam hidup Anda.

PAKET TUAH KERIS VI.
 1. Anda lebih percaya diri dalam mendekati pria/wanita yang Anda sukai.
 2. Membersihkan energi negatif yang berasal dari trauma cinta.
 3. Anda lebih mudah mendapatkan jodoh yang cocok untuk Anda.
 4. Mengatasi kesulitan menjalin hubungan cinta dengan beberapa wanita yang Anda sukai.
 5. Menghapus segala kesialan dalam urusan asmara.
 6. Menjadi lebih percaya diri saat mendekati atau didekati lawan jenis.
 7. Membuat Anda tampak awet muda, menunda penuaan sampai batas yang wajar.
 8. Kulit tampil lebih segar, lebih halus, tampak awet muda dan cerah.
 9. Memunculkan daya tarik alami dari dalam diri Anda.
 10. Membuat diri Anda disukai oleh banyak orang terutama wanita dalam pergaulan.
 11. Anda tampak lebih menarik di mata lawan jenis.
 12. Menguatkan kembali romantisme dan gelora cinta dari masing-masing pasangan Anda.
 13. Wanita-wanita yang Anda cintai akan semakin mencintai Anda.
 14. Beberapa pasangan Anda menjadi lebih sayang dan setia kepada Anda.
 15. Memunculkan perasaan damai dan kasih sayang dalam diri Anda dan beberapa pasangan Anda.
 16. Jika Anda berbuat salah, orang lain lebih mudah memaafkan.
 17. Meningkatkan keberuntungan dalam dunia percintaan dan asmara.
 18. Orang yang membenci Anda akan lebih mudah berbalik menyayangi Anda.
 19. Membuat orang yang galak (kasar) menjadi bersifat lembut kepada Anda.
 20. Apabila Anda mengalami suatu masalah, maka orang-orang cenderung akan membela dan membantu Anda.
 21. Anda menjadi manusia yang lebih sabar dan lebih bijaksana dalam menangani masalah.
 22. Menjernihkan pikiran untuk mengambil tindakan yang tepat dalam situasi genting.
 23. Meningkatkan kebijaksanaan Anda dalam memandang kehidupan.
 24. Memberikan rasa tenang pada beberapa pasangan Anda dalam menjalani kehidupan
 25. Pikiran dan jiwa Anda sekeluarga akan lebih tentram.
 26. Membantu Anda dalam membuat keputusan yang benar.
 27. Meningkatkan kepercayaan diri dalam pergaulan di mana saja.
 28. Memunculkan sikap mudah bergaul dengan orang/lingkungan baru.
 29. Meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri dalam segala bidang.

PAKET TUAH KERIS VII.
 1. Melunakkan hati orang yang berwatak keras
 2. Meluluhkan hati orang yang dendam dan tidak mau memaafkan Anda.
 3. Meluluhkan atasan Anda galak, semena-mena atau tidak adil terhadap Anda.
 4. Memunculkan aura kewibawaan sehingga Anda disegani dan dihormati banyak orang.
 5. Memancarkan aura kepemimpinan sehingga Anda lebih mampu memimpin dalam lingkup kerja, keluarga maupun lingkup sosial.
 6. Meningkatkan kemampuan dalam berbicara di depan umum
 7. Meningkatkan kemampuan Anda dalam berkomunikasi dan berekspresi
 8. Meningkatkan kemampuan control pada diri Anda.
 9. Membantu Anda untuk tetap berwibawa dalam segala situasi dan kondisi.
 10. Membantu anda untuk mengendalikan suatu kelompok maupun personal.
 11. Memancarkan aura positif dalam lingkungan dimana Anda berada sehingga Anda tidak akan merasa canggung.
 12. Meningkatkan aura positif pada diri Anda sehingga setiap orang akan merasa nyaman dan menaruh hormat pada Anda.
 13. Menaikkan level spiritualitas Anda.
 14. Melindungi diri Anda dari gangguan jin jahat yang dapat memicu turunnya pamor wibawa Anda.
 15. Melindungi seseorang yang berniat menjatuhkan harga diri dan kewibawaan Anda.
 16. Membantu Anda untuk meningkatkan konsentrasi dan ketenangan. Sehingga apa yang Anda sampaikan mudah dipahami oleh orang lain.
 17. Memberikan efek magis yang besar pada tatapan mata Anda.
 18. Selalu meningkatkan energi positif yang Anda miliki ketika berhadapan dengan seseorang sehingga Anda senantiasa dihormati.
 19. Ucapan Anda mampu meredamkan amarah orang.
 20. Memunculkan aura karisma sehingga Anda disukai banyak orang.
 21. Anda mudah mempengaruhi orang lain untuk melakukan kebaikan.
 22. Membuat orang lebih mudah percaya kepada Anda.

PAKET TUAH KERIS VIII.
 1. Perlindungan dari kontaminasi atau pengaruh energi negatif yang ada disekitar Anda.
 2. Perlindungan dari gangguan makhluk halus.
 3. Melindungi diri dari niat buruk orang-orang disekeliling anda
 4. Menghapus kecemburuan serta menyeimbangkannya dengan getaran positif dan harmonis
 5. Menghapus kebencian mendalam dan dendam dari hati orang lain.
 6. Menyerap energi negatif dari lingkungan, dan menetralisirnya sehingga aman.
 7. Menetralkan niat jahat dari orang lain terhadap kita, menyerap kemarahan, rasa benci, semua sifat dan kebiasaan buruk kita.
 8. Membantu Anda dalam memperoleh jabatan yang Anda inginkan dalam perusahaan.
 9. Membantu Anda dalam memenangkan suatu pemilihan / persaingan politik.
 10. Membuat orang lain selalu ingat akan jasa dan kebaikan Anda..
 11. Menjadikan Anda terbebas dari fitnah yang sengaja dibuat musuh.
 12. Secara magis akan mempengaruhi orang-orang disekitar Anda untuk lebih menghargai.
 13. Memunculkan aura kewibawaan sehingga Anda disegani dan dihormati banyak orang.
 14. Memancarkan aura kepemimpinan sehingga Anda lebih mampu memimpin dalam lingkup kerja, keluarga maupun lingkup sosial.
 15. Meningkatkan kemampuan dalam berbicara di depan umum
 16. Meningkatkan kemampuan Anda dalam berkomunikasi dan berekspresi
 17. Lebih mudah masuk ke dalam kondisi meditasi.
 18. Membantu manusia dalam mendapatkan pencerahan hidup
 19. Mendorong perkembangan spiritual
 20. Anda lebih mudah mengakses energi alami semesta untuk berbagai keperluan Anda.
 21. Meningkatkan kemampuan Anda untuk khusyu (fokus) dalam aktivitas spiritual.
 22. Meningkatkan frekuensi kemenangan dalam suatu persaingan.
 23. Melunakkan hati orang yang berwatak keras
 24. Meluluhkan hati orang yang dendam dan tidak mau memaafkan Anda.

PAKET TUAH KERIS IX.
 1. Memunculkan sikap mudah bergaul dengan orang/lingkungan baru.
 2. Meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri dalam segala bidang.
 3. Membentuk rasa nyaman dan tenang ketika berbicara di depan banyak orang.
 4. Orang di sekitar Anda akan lebih menghargai Anda karena kualitas pribadi Anda.
 5. Menghilangkan rasa takut untuk memulai suatu perubahan.
 6. Memperbesar semangat dalam meraih kejayaan hidup.
 7. Memunculkan rasa optimis terhadap masa depan.
 8. Membantu Anda dalam memperoleh jabatan yang Anda inginkan dalam perusahaan.
 9. Membantu Anda dalam memenangkan suatu pemilihan / persaingan politik.
 10. Memunculkan aura kewibawaan sehingga Anda disegani dan dihormati banyak orang.
 11. Memancarkan aura kepemimpinan sehingga Anda lebih mampu memimpin dalam lingkup kerja, keluarga maupun lingkup sosial.
 12. Meningkatkan kemampuan dalam berbicara di depan umum.
 13. Meningkatkan kemampuan Anda dalam berkomunikasi dan berekspresi.
 14. Ucapan Anda mampu meredamkan amarah orang.
 15. Memunculkan aura karisma sehingga Anda disukai banyak orang.
 16. Perintah yang Anda sampaikan akan lebih didengar dan dituruti oleh orang lain.
 17. Anda mudah mempengaruhi orang lain untuk melakukan kebaikan.
 18. Membuat orang lebih mudah percaya kepada Anda. Menarik kekayaan yang berlimpah dari berbagai sumber kekayaan.
 19. Menyeimbangkan potensi tubuh, pikiran dan jiwa untuk pencapaian kekayaan yang maksimal.
 20. Mempercepat proses dalam pencapaian kekayaan.
 21. Mengaktifkan magnet uang yang sangat kuat dalam diri Anda sehingga seolah-olah uang datang berbondong-bondong menghampiri Anda karena Anda tidak perlu lagi susah payah dalam mencari uang.
 22. Mendatangkan banyak kesempatan besar bagi Anda untuk menjadi kaya atau lebih kaya.
 23. Dengan usaha yang minimal, Anda bisa mendapatkan hasil yang maksimal.
 24. Menghilangkan kesialan dalam pekerjaan, bisnis, perdagangan dan kesialan dalam mendapatkan uang.
 25. Diri Anda memancarkan Aura Kekayaan, sehingga apapun yang Anda kerjakan, selama itu baik akan banyak mendapatkan keberkahan dan kesuksesan.
 26. Memunculkan aura kewibawaan sehingga Anda disegani dan dihormati banyak orang.
 27. Memancarkan aura kepemimpinan sehingga Anda lebih mampu memimpin dalam lingkup kerja, keluarga maupun lingkup sosial.
 28. Meningkatkan kemampuan dalam berbicara di depan umum
 29. Meningkatkan kemampuan Anda dalam berkomunikasi dan berekspresi
 30. Membantu Anda dalam memperoleh jabatan yang Anda inginkan dalam perusahaan.
 31. Membantu Anda dalam memenangkan suatu pemilihan / persaingan politik.
 32. Membuat orang lain selalu ingat akan jasa dan kebaikan Anda..
 33. Menjadikan Anda terbebas dari fitnah yang sengaja dibuat musuh.
 34. Secara magis akan mempengaruhi orang-orang disekitar Anda untuk lebih menghargai.

PAKET TUAH KERIS X.
 1. Mendatangkan keberuntungan (hoki) dalam segala kegiatan Anda.
 2. Memperlancar segala urusan Anda.
 3. Memudahkan Anda dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan.
 4. Mendatangkan keberuntungan dalam pekerjaan dan bisnis.
 5. Keberuntungan dalam usaha perdagangan.
 6. Keberuntungan dalam urusan bisnis.
 7. Anda lebih mudah mendapatkan orang-orang yang bisa mendukung kesuksesan Anda.
 8. Meningkatkan frekuensi kemenangan dalam permainan atau pertandingan. Mungkin Anda tidak selalu menang, tapi lebih sering menang dari sebelumnya. Dan hasil akhirnya Anda lebih untung tentunya.
 9. Membersihkan aura negatif dalam diri Anda sehingga Anda terhindar dari musibah yang dulunya sering menimpa Anda.
 10. Memudahkan Anda dalam menjual apapun yang ingin Anda jual dengan harga yang pantas.
 11. Keberuntungan dalam meniti karir dalam bidang apapun.
 12. Keberuntungan dalam proses mendapat pekerjaan yang layak.
 13. Keberuntungan dalam urusan jabatan dalam lingkup perusahaan atau instansi pemerintah.
 14. Secara keseluruhan Anda akan lebih beruntung dan lebih sukses dalam kegiatan sehari-hari.
 15. Memperkuat pancaran Aura Keberuntungan Anda, sehingga hidup Anda penuh keberuntungan.
 16. Anda lebih mudah dan lebih cepat untuk menjadi kaya.
 17. Mendatangkan banyak kesempatan besar bagi Anda untuk menjadi kaya atau lebih kaya.
 18. Dengan usaha yang minimal, Anda bisa mendapatkan hasil yang maksimal.
 19. Menghilangkan kesialan dalam pekerjaan, bisnis, perdagangan dan kesialan dalam mendapatkan uang.
 20. Diri Anda memancarkan Aura Kekayaan, sehingga apapun yang Anda kerjakan, selama itu baik akan banyak mendapatkan keberkahan dan kesuksesan.
 21. Orang lain lebih percaya kepada Anda dalam urusan bisnis dan pekerjaan.
 22. Menarik kekayaan yang berlimpah dari berbagai sumber kekayaan.
 23. Menyeimbangkan potensi tubuh, pikiran dan jiwa untuk pencapaian kekayaan yang maksimal.
 24. Mempercepat proses dalam pencapaian kekayaan.
 25. Mengaktifkan magnet uang yang sangat kuat dalam diri Anda sehingga seolah-olah uang datang berbondong-bondong menghampiri Anda karena Anda tidak perlu lagi susah payah dalam mencari uang.
 26. Membantu mewujudkan keinginan menjadi kenyataan
 27. Membuka jalan menuju kekayaan dan kejayaan dalam hidup Anda.
 28. Anda menjadi lebih pandai melihat peluang usaha yang akan menjadi jalan kekayaan Anda.
 29. Membersihkan semua energi negatif dalam diri Anda yang menyebabkan Anda susah menjadi kaya.
 30. Membuka Aura Kekayaan sehingga jalan menuju kekayaan terbuka lebar.

PAKET TUAH KERIS XI.
 1. Anda lebih mudah mendapatkan orang-orang yang bisa mendukung kesuksesan Anda.
 2. Meningkatkan frekuensi kemenangan dalam permainan atau pertandingan. Mungkin Anda tidak selalu menang, tapi lebih sering menang dari sebelumnya. Dan hasil akhirnya Anda lebih untung tentunya.
 3. Membersihkan aura negatif dalam diri Anda sehingga Anda terhindar dari musibah yang dulunya sering menimpa Anda.
 4. Memudahkan Anda dalam menjual apapun yang ingin Anda jual dengan harga yang pantas.
 5. Membuka jalan menuju kekayaan dan kejayaan dalam hidup Anda.
 6. Anda menjadi lebih pandai melihat peluang usaha yang akan menjadi jalan kekayaan Anda.
 7. Membersihkan semua energi negatif dalam diri Anda yang menyebabkan Anda susah menjadi kaya.
 8. Anda lebih mudah dan lebih cepat untuk menjadi kaya.
 9. Mendatangkan banyak kesempatan besar bagi Anda untuk menjadi kaya atau lebih kaya.
 10. Dengan usaha yang minimal, Anda bisa mendapatkan hasil yang maksimal.
 11. Menghilangkan kesialan dalam pekerjaan, bisnis, perdagangan dan kesialan dalam mendapatkan uang.
 12. Diri Anda memancarkan Aura Kekayaan, sehingga apapun yang Anda kerjakan, selama itu baik akan banyak mendapatkan keberkahan dan kesuksesan.
 13. Orang lain lebih percaya kepada Anda dalam urusan bisnis dan pekerjaan.
 14. Menarik kekayaan yang berlimpah dari berbagai sumber kekayaan.
 15. Menyeimbangkan potensi tubuh, pikiran dan jiwa untuk pencapaian kekayaan yang maksimal.
 16. Mempercepat proses dalam pencapaian kekayaan.
 17. Kemampuan Anda dalam menjual secara langsung (direct selling) meningkat.
 18. Perintah yang Anda sampaikan akan lebih didengar dan dituruti oleh orang lain.
 19. Anda mudah mempengaruhi orang lain untuk melakukan kebaikan.
 20. Membuat orang lebih mudah percaya kepada Anda.
 21. Memunculkan aura kewibawaan sehingga Anda disegani dan dihormati banyak orang.
 22. Memancarkan aura kepemimpinan sehingga Anda lebih mampu memimpin dalam lingkup kerja, keluarga maupun lingkup sosial.
 23. Membuat orang lain selalu ingat akan jasa dan kebaikan Anda..
 24. Menjadikan Anda terbebas dari fitnah yang sengaja dibuat musuh.
 25. Secara magis akan mempengaruhi orang-orang disekitar Anda untuk lebih menghargai.

PAKET TUAH KERIS XII.
 1. Menangkis semua jenis energi negatif yang ada di sekitar Anda.
 2. Perlindungan dari kontaminasi atau pengaruh energi negatif yang ada disekitar Anda.
 3. Perlindungan dari gangguan makhluk halus.
 4. Melindungi diri dari niat buruk orang-orang disekeliling anda
 5. Menghapus kecemburuan serta menyeimbangkannya dengan getaran positif dan harmonis
 6. Menghapus kebencian mendalam dan dendam dari hati orang lain.
 7. Menyerap energi negatif dari lingkungan, dan menetralisirnya sehingga aman.
 8. Menetralkan niat jahat dari orang lain terhadap kita, menyerap kemarahan, rasa benci, semua sifat dan kebiasaan buruk kita.
 9. Semua bentuk energi jahat dan merugikan yang ada di sekitar Anda akan diserap dan dinetralkan.
 10. Meningkatkan kandungan oksigen dalam darah
 11. Anti radiasi elektromagnetik negatif
 12. Membantu aura perlindungan yang berfungsi mencegah kontaminasi penyakit.
 13. Tubuh menjadi lebih sehat, lebih segar dan tidak mudah lelah.
 14. Melancarkan sistem peredaran darah.
 15. Membantu membersihkan racun dan kotoran dari seluruh tubuh.
 16. Membantu mengaktifkan molekul-molekul air di dalam tubuh agar badan lebih segar.
 17. Membantu mengaktifkan sel-sel dan meningkatkan metabolisme.
 18. Mencegah dan menghambat pertumbuhan sel kanker.
 19. Mengurangi keasaman dan kekentalan darah agar meringankan kerja jantung.
 20. Membantu mengurangi ketegangan sistem saraf dan meningkatkan kekuatan fisik.
 21. Melancarkan proses pencernaan makanan.
 22. Meningkatkan kerja fungsi hati dan sistem penyaring racun dalam tubuh.
 23. Mengatasi gangguan susah tidur. Tidur Anda menjadi lebih nyenyak.
 24. Menormalkan tekanan darah (mengatasi darah tinggi dan darah rendah).
 25. Membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh bagi anak-anak dan remaja.
 26. Mempercepat perbaikan sel-sel rusak karena luka.
 27. Membantu menyembuhkan penyakit yang menurut dokter sudah tidak ada harapan.
 28. Memunculkan semangat hidup bagi pasien / penderita penyakit.
 29. Meremajakan dan menjaga keindahan tubuh Anda.
 30. Wajah tampak lebih cantik bagi wanita dan lebih tampan bagi pria.
 31. Menguatkan pancaran aura pesona / daya tarik pada diri Anda.
 32. Membuka aura wajah sehingga wajah Anda tampak lebih berseri.
 33. Anda akan tampak lebih tampan atau lebih cantik dari sebelumnya.
 34. Anda lebih percaya diri dalam mendekati pria/wanita yang Anda sukai.
 35. Membersihkan energi negatif yang berasal dari "trauma cinta" yang mungkin pernah terjadi dalam hidup Anda.
 36. Anda lebih mudah mendapatkan jodoh yang cocok untuk Anda.
 37. Mengatasi kesulitan menjalin hubungan cinta dengan orang yang Anda sukai.
 38. Dengan usaha yang minimal, Anda bisa mendapatkan hasil yang maksimal.
 39. Menghilangkan kesialan dalam pekerjaan, bisnis, perdagangan dan kesialan dalam mendapatkan uang.
 40. Diri Anda memancarkan Aura Kekayaan, sehingga apapun yang Anda kerjakan, selama itu baik akan banyak mendapatkan keberkahan dan kesuksesan.
 41. Orang lain lebih percaya kepada Anda dalam urusan bisnis dan pekerjaan.

PAKET TUAH KERIS XIII.
 1. Membuka jalan menuju kekayaan dan kejayaan dalam hidup Anda.
 2. Anda menjadi lebih pandai melihat peluang usaha yang akan menjadi jalan kekayaan Anda.
 3. Membersihkan semua energi negatif dalam diri Anda yang menyebabkan Anda susah menjadi kaya.
 4. Membuka Aura Kekayaan sehingga jalan menuju kekayaan terbuka lebar.
 5. Anda lebih mudah dan lebih cepat untuk menjadi kaya.
 6. Mendatangkan banyak kesempatan besar bagi Anda untuk menjadi kaya atau lebih kaya.
 7. Dengan usaha yang minimal, Anda bisa mendapatkan hasil yang maksimal.
 8. Menghilangkan kesialan dalam pekerjaan, bisnis, perdagangan dan kesialan dalam mendapatkan uang.
 9. Diri Anda memancarkan Aura Kekayaan, sehingga apapun yang Anda kerjakan, selama itu baik akan banyak mendapatkan keberkahan dan kesuksesan.
 10. Orang lain lebih percaya kepada Anda dalam urusan bisnis dan pekerjaan.
 11. Menarik kekayaan yang berlimpah dari berbagai sumber kekayaan.
 12. Menyeimbangkan potensi tubuh, pikiran dan jiwa untuk pencapaian kekayaan yang maksimal.
 13. Mempercepat proses dalam pencapaian kekayaan.
 14. Mengaktifkan magnet uang yang sangat kuat dalam diri Anda sehingga seolah-olah uang datang berbondong-bondong menghampiri Anda karena Anda tidak perlu lagi susah payah dalam mencari uang.
 15. Membantu mewujudkan keinginan menjadi kenyataan.
 16. Mendatangkan keberuntungan (hoki) dalam segala kegiatan Anda.
 17. Memperlancar segala urusan Anda.
 18. Mendatangkan keberuntungan dalam pekerjaan dan bisnis.
 19. Keberuntungan dalam usaha perdagangan.
 20. Keberuntungan dalam urusan bisnis.
 21. Anda lebih mudah mendapatkan orang-orang yang bisa mendukung kesuksesan Anda
 22. Meningkatkan frekuensi kemenangan dalam permainan atau pertandingan. Mungkin Anda tidak selalu menang, tapi lebih sering menang dari sebelumnya. Dan hasil akhirnya Anda lebih untung tentunya.

PAKET TUAH KERIS XIV.
 1. Meningkatkan frekuensi kemenangan dalam permainan atau pertandingan. Mungkin Anda tidak selalu menang, tapi lebih sering menang dari sebelumnya. Dan hasil akhirnya Anda lebih untung tentunya.
 2. Membersihkan aura negatif dalam diri Anda sehingga Anda terhindar dari musibah yang dulunya sering menimpa Anda.
 3. Memudahkan Anda dalam menjual apapun yang ingin Anda jual dengan harga yang pantas.
 4. Memperkuat pancaran Aura Keberuntungan Anda, sehingga hidup Anda penuh keberuntungan.
 5. Mendatangkan keberuntungan (hoki) dalam segala kegiatan Anda.
 6. Memperlancar segala urusan Anda.
 7. Memudahkan Anda dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan.
 8. Membuka jalan menuju kekayaan dan kejayaan dalam hidup Anda.
 9. Anda menjadi lebih pandai melihat peluang usaha yang akan menjadi jalan kekayaan Anda.
 10. Membersihkan semua energi negatif dalam diri Anda yang menyebabkan Anda susah menjadi kaya.
 11. Membuka Aura Kekayaan sehingga jalan menuju kekayaan terbuka lebar.
 12. Anda lebih mudah dan lebih cepat untuk menjadi kaya.
 13. Orang lain lebih percaya kepada Anda dalam urusan bisnis dan pekerjaan.
 14. Menarik kekayaan yang berlimpah dari berbagai sumber kekayaan.
 15. Menyeimbangkan potensi tubuh, pikiran dan jiwa untuk pencapaian kekayaan yang maksimal.
 16. Mempercepat proses dalam pencapaian kekayaan.
 17. Mengaktifkan magnet uang yang sangat kuat dalam diri Anda sehingga seolah-olah uang datang berbondong-bondong menghampiri Anda karena Anda tidak perlu lagi susah payah dalam mencari uang.
 18. Anda lebih mudah dan lebih cepat untuk menjadi kaya.
 19. Mendatangkan banyak kesempatan besar bagi Anda untuk menjadi kaya atau lebih kaya.
 20. Dengan usaha yang minimal, Anda bisa mendapatkan hasil yang maksimal.
 21. Menghilangkan kesialan dalam pekerjaan, bisnis, perdagangan dan kesialan dalam mendapatkan uang.
 22. Membuka jalan menuju kekayaan dan kejayaan dalam hidup Anda.
 23. Membantu mewujudkan keinginan menjadi kenyataan

PAKET TUAH KERIS XVI.
 1. Bujukan atau rayuan Anda mampu meluluhkan hati orang lain.
 2. Ucapan Anda mampu meredamkan amarah orang.
 3. Memunculkan aura karisma sehingga Anda disukai banyak orang.
 4. Perintah yang Anda sampaikan akan lebih didengar dan dituruti oleh orang lain.
 5. Anda mudah mempengaruhi orang lain untuk melakukan kebaikan.
 6. Membuat orang lebih mudah percaya kepada Anda.
 7. Kemampuan Anda dalam menjual secara langsung (direct selling) meningkat.
 8. Anda lebih mudah mendapatkan orang-orang yang bisa mendukung kesuksesan Anda.
 9. Memudahkan Anda dalam menjual apapun yang ingin Anda jual dengan harga yang pantas.
 10. Orang lain lebih percaya kepada Anda dalam urusan bisnis dan pekerjaan.
 11. Menarik kekayaan yang berlimpah dari berbagai sumber kekayaan.
 12. Menyeimbangkan potensi tubuh, pikiran dan jiwa untuk pencapaian kekayaan yang maksimal.
 13. Mempercepat proses dalam pencapaian kekayaan.
 14. Mengaktifkan magnet uang yang sangat kuat dalam diri Anda sehingga seolah-olah uang datang berbondong-bondong menghampiri Anda karena Anda tidak perlu lagi susah payah dalam mencari uang.
 15. Membantu mewujudkan keinginan menjadi kenyataan
 16. Menjadikan sikap orang lain terhadap Anda akan lebih baik dari sebelumnya.
 17. Menguatkan pancaran aura pesona / daya tarik pada diri Anda.
 18. Mendatangkan keberuntungan (hoki) dalam segala kegiatan Anda.
 19. Memperlancar segala urusan Anda.
 20. Memudahkan Anda dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan.
 21. Mendatangkan keberuntungan dalam pekerjaan dan bisnis.
 22. Keberuntungan dalam usaha perdagangan dan bisnis.
 23. Orang di sekitar Anda akan lebih menghargai Anda karena kualitas pribadi Anda.
 24. Anda lebih mudah mengendalikan diri dan mampu menata hidup Anda sendiri.
 25. Anda lebih merasa tenang, terkontrol dan merasa kuat setiap saat.

Untuk Konsultasi Tuah Keris Lebih Detail
DISINI


MEMILIH PUSAKA KERIS

Keris Indonesia merupakan karya agung warisan kerajaan masa silam, Tanggal 25 November 2005 Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa "UNESCO" telah mengukuhkan keris Indonesia sebagai karya agung warisan budaya milik seluruh bangsa di dunia.
Keris merupakan karya seni warisan budaya bangsa yang mengandung nilai pesan keluhuran dan budi pekerti, karena itu Pemerintah telah memasukan Keris dalam Kurikulum pelajaran formal sebagai Ilmu Seni Budaya.

Dasar Wajib Memilih dan Menilai Keris

Dapur adalah Bentuk atau Nama pada sebilah Keris, Semua Keris mempunyai Dapur. Seperti Keris Dapur Nogo Sosro, Sabuk Inten, Sengkelat, dll. yang semuanya mempunyai ciri khusus, misalnya Keris Sengkelat adalah Keris Luk 13 dengan Sogokan, Kembang Kacang, Jalen dan Lambe Gajah.

Pamor adalah Motif, Lukisan, Gambar berwarna putih pada sebilah keris, ada banyak jenis pamor diantaranya Pamor Wos Wutah, Udan Mas, Kulit Semongko, Junjung Derajat, Sodo Sakler, Mrutu Sewu, dll.

Tangguh adalah perkiraan masa pembuatan atau asal mula keris itu dari kerajaan mana, Seperti Keris Tangguh Majapahit, Singosari, Pajajaran, Mataram, dll. Semuanya mempunyai ciri khas tersendiri, misalnya Tangguh Majapahit berarti keris yang dibuat jaman Kerajaan Majapahit sekitar Abad 12 - 15 dengan ciri khas pasikutan wingit, potongan bilah agak kecil ramping, ganja sebit rontal kecil luwes, sirah cecak pendek meruncing, odo-odo tajam, kesan besi hitam kebiru-biruan, padat, besi terkesan berat.

Tuah, Yoni adalah khasiat secara spiritual sesuai harapan dan tujuan sang empu melalui ritual saat pembuatan. Tuah ada yang pamilih atau tidak pamilih, artinya Pamilih tidak semua orang cocok sedang Tidak Pamilih semua orang cocok. Contohnya Keris Dapur Tilam Upih Pamor Udan Mas, Tuahnya sangat baik bagi pedagang dan pebisnis untuk melancarkan usaha serta memudahkan jalan rejeki dan tidak pamilih.

Hati-hati!! Masih banyak orang yang menamai Dapur, Pamor dan Tangguh secara asal-asalan. Dapur, Pamor dan Tangguh tidak boleh sembarangan, semua harus sesuai pakem/ketetapan/ciri khas kerajaan kuno, sekarang ini sudah banyak Buku Pedoman Keris yang dikeluarkan Resmi oleh Dunia Perkerisan.

Mahal dan Tidaknya Mahar Keris Kuno ditinjau dari Dapur, Pamor, Tangguh, dan Keutuhan bilah. Sedang untuk Keris Kamardikan ditinjau dari Dapur, Pamor, Kwalitas Garap dan Bahan.

SELENGKPANYA DISINI

KERIS ROJO GUNDOLO


ROJOGUNDOLO (A).
Sebagian orang menyebut Gundolorojo. Umumnya terletak ditengah sor-soran, namun adakalanya terletak agak ketengah bilah keris. Bentuknya mirip gambar mahluk yang menakutkan, kadang seperti perempuan kadang seperti laki-laki atau juga hewan. Rojogundolo yang bertuah biasanya yang dari pamor tiban dan bukan rekan.
ROJOGUNDOLO (B).
Umumnya bersifat perlindungan terhadap pemiliknya, bisa digunakan menolak guna-guna, memindahkan mahluk halus, membersihkan rumah “angker” bahkan jika kerisnya istimewa bisa digunakan menyembuhkan orang yang kesurupan. Tergolong pamor tidak pemilih dan bisa juga terdapat di tombak atau pedang.

KERIS TUMPUK


TUMPUK.
Terletak dibagian sor-soran, bentuknya menyerupai garis melintang antara tiga sampai lima lapis, manfaatnya seperti Udan Mas, memudahkan “menumpuk” rejeki. Pada umumnya kerisnya lurus dengan dapur kalau tidak Tilam Upih atau Brojol.

KERIS TEJO KINURUNG


TEJO KINURUNG.
Seperti perpaduan pamor Sada Saler dan Wengkon, tuahnya cenderung seperti Sada Saler yaitu berkaitan dengan kepemimpinan dan derajat. Tergolong pemilih.

KERIS WIJI SEMEN


WIJI SEMEN.
Tergolong pamor rekan dan juga pemilih. Tuahnya melindungi dari guna-guna atau mahluk halus. Tergolong pamor miring yang menempati bagian bilah dari sor-soran sampai keujung bilah.

KERIS WENGKON

WENGKON.
Ada yang menyebut pamot Tepen, ada yang menyebut Lis-lisan. Bentuknya merupakan alur pamor yang merata sepanjang pinggiran bilah keris. Tuahnya macam-macam, ada yang bersifat perlindungan bagi pemiliknya agar terhindar dari bahaya. Ad yang memberikan perlindungan terhadap godaan batin, ada pula yang menambah rasa hemat. Pamor ini tidak pemilih

KERIS UNTHUK BANYU


UNTHUK BANYU.
Mirip dengan air berbuih, tuahnya untuk rejeki dan pergaulan serta mengurangi sifat boros. Tergolong tidak pemilh.

KERIS DINGKLING


DIKILING.
Ada yang menyebut pamor Dingkiling atau Cengkiling, tuahnya buruk bagi yang sudah berumah tangga. Sering ruwet, cekcok dan tidak tentram bahkan bisa jadi rumahtangganya akan bubar.

KERIS GANGGENG KANYUT


GANGGENG KANYUT.
Tuahnya seperti Sekar Lampes, tetapi yang menonjol justru kewibawaannya, tergolong juga pamor pemilih.